כללי

הגופ קרקשיאן, סדנת קדרות ירושלים ,Hagop Karakashian Jerusalem Pottery

Hagop Karakashian, Jerusalem Pottery
רחוב הפטריארכיה היוונית־אורתודוקסית 3, העיר העתיקה | 02-6261587
http://www.jerusalempottery.biz | hagopka@gmail.com
בשנת 1922 פרשו הצייר מגרדיש קרקשיאן והיוצר נישאן בליאן מסדנת אריחי כיפת הסלע והקימו את סדנת 'קדרות ארץ ישראל' בדרך שכם. לאחר מותו של מגרדיש קרקשיאן ב־1963 יצאו בניו סטפן וברג' לדרך חדשה והקימו את Jerusalem Pottery ברחוב הויה דולורוזה. סטפן קרקשיאן המשיך לפתח את הדגמים המסורתיים ליצירה חדשה בקו יד מדויק המבודד את הדימויים ומעצימם רעייתו, מלינה, נטלה אף היא חלק במלאכת הציור. כיום מנהלים את הסדנה הנכד הגופ קרקשיאן ורעייתו צוריג. עבודתם ממשיכה לעסוק בשכלול הדגמים המסורתיים לצד תוספות וחידושים מעולמות אמנותיים מגוונים.

In 1922 the master potter Neshan Balian and the artist Megerditch Karakashian left David Ohannessian’s Dome of the Rock Tile Studio, and opened the Palestine Pottery Studio on Nablus Road in Jerusalem's Old City. After Megerditch Karakashian's death in 1963, his sons Stepan and Berge Karakashian left the studio to establish the Jerusalem Pottery Studio on the Via Dolorosa. Stepan continued developing traditional designs with an emphasis on precise lines which accentuate and empower the painted imagery. His wife Melina also took part in the artwork. Today the workshop is run by  Hagop Karkashian, Stepan's son and Megerditch's grandson, and his wife Tzoghig. Their work continues the development of traditional models alongside additions and innovations from a diversity of artistic genres.  

ציפורים וטווס פורש מניפתו

באדיבות האמן, 2019

שילוב בין קטע מפסיפס הציפורים בקו חופשי לטווס מהודר המסמל את הנצח. הדגמים לקוחים מהדגמים של אביו, סטפן ושל סבו, מגרדיש אך מהווים ביטוי נוסף שלו להמשכיות המסורת הירושלמית.


Birds and Peacock Spreading its Tail

2019 , Courtesy of the artist

Combination of a section of the Birds Mosaic in line with an ornate peacock symbolizing eternity.
The designs are taken from the designs of his father Stefan and his grandfather Megeredish, but are  further expression of his continuation of the Jerusalem tradition.


هاكوب كركشيان، جرّة مزيّنة بعصافير وبطاووس ينشر ذيله،2019

بإذن من الفنّان

في هذا العمل طاووس أنيق يرمز إلى الخلود، دمج الفنّان بين نماذج من فسيفساء العصافير وبين نماذج من أعمال أبيه اسطفان وجدّه مكرديش وهي تعبير عن استمراريّة الحرفة التقليدية المقدسيّة.


www.jerusalempottery.biz 


%d בלוגרים אהבו את זה: